Nasze konto: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 51    73124031031111000035032225

Na to konto mogą Państwo dokonywać wpłat na Radę Rodziców.


Login Form

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

PRZEDSZKOLAKI INTERNECIAKI

PRZEDSZKOLAKI INTERNECIAKI

Zosia i Kevin

Strona http://zosiaikevin.pl/#/mapa/

to interaktywny kurs języka angielskiego online dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

Pierwsze trzy lekcje są darmowe –

dostęp do kolejnych lekcji wymaga wykupienia abonamentu.

Podczas korzystania z kursu dziecko uczy się określonych zwrotów

i wyrażeń anglojęzycznych zgrupowanych tematycznie,

a następnie sprawdza  swoją wiedzę w trakcie rozwiązywania interaktywnych testów. 

Matematyczne Zoo

Strona http://www.matzoo.pl/

pozwala dzieciom doskonalić umiejętności z obszaru edukacji matematycznej (aż do zakresu tematycznego klasy 6).

Dzieci w ramach realizowanej innowacji, na ostatnich zajęciach,

rozwiązywały zadania z cyklu Poznajemy liczby.

Natomiast na kolejnych zajęciach (w lutym) będą pracować

nad doskonaleniem umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10      (dla chętnych w zakresie 20). 

Kraino Kiko

Kolejne zajęcia w ramach zajęć komputerowych odbywały się na stronie:

http://www.krainakiko.pl/edukacja

Dzieci samodzielnie dokonywały wyboru zadania,

doskonaliły posługiwanie się myszką,

rozwijały kompetencje matematyczne oraz umiejętność rozpoznawania liter,

a także usprawniały spostrzeganie wzrokowe.

Necio

Strona http://www.necio.pl/ daje możliwość wprowadzenia dzieci

w świat Internetu poprzez różnorodne ćwiczenia. 

Na zajęciach zostały omówione zasady działania

i możliwości Internetu,

a także przypomniany został sposób bezpiecznego korzystania z sieci.

Dodatkowo dzieci zapoznały się z terminami:

Internet, serwer, przeglądarka, wyszukiwarka, strona internetowa, adres www, komunikator, poczta e-mail.

Sieciaki

Kreskówki z cyklu Sieciaki, udostępnione na You Tube,

uświadamiają zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu,

a także wskazują niebezpieczeństwa wynikające

z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu.

W ramach innowacji wspólnie została oglądnięta część I

https://www.youtube.com/watch?v=s4IxSAn5iNA,

po której omówiono bezpieczny sposób korzystania z Internetu.