Nasze konto: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 51    73124031031111000035032225

Na to konto mogą Państwo dokonywać wpłat na Radę Rodziców.


Login Form

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Metody pracy z dziećmi

Dostosowując program pracy dydaktyczno-wychowawczej do potrzeb integracyjnych, oprócz tradycyjnych metod dydaktycznych stosujemy metody wspierające rozwój dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
 • Metoda M. Ch. Knillówsą to programy aktywności opracowane przez Mariannę i Christophera Knillów. Towarzyszy im poparta wiedzą i praktyką WIARA w to, że każde dziecko, nawet najbardziej pasywne, można zachęcić do przejawiania własnej inicjatywy i aktywności. Programy są wzbogacone kasetami ze specjalnie skomponowaną muzyką. Wykorzystujemy ją do stymulowania u dziecka świadomości istnienia własnego ciała, jego możliwości ruchowych, a co za tym idzie, podejmowania „celowej aktywności ruchowej”.

Programy Aktywności. Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja. Podręcznik
Autor: Marianne Knill, Christopher Knill
Rok wydania: 1997

Dotyk i Komunikacja. Podręcznik
Autor: Christopher Knill
Rok wydania: 1997

SPRZEDAŻ
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
00-644 Warszawa, ul. Polna 46a (wejście od ulicy Jaworzyńskiej)
Telefon:(0 prefix 22) 825 44 51 w. 103
Tel./fax 825 83 15
www.cmppp.edu.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbornewykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Stosowanie metody, rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała, w przestrzeni, pozwala nawiązywać kontakt wzrokowy, emocjonalny – z dorosłym, a później także w relacji z innymi dziećmi. Dziecko nabiera zaufania do otoczenia, w którym się znajduje, co pozwala na stosowanie coraz to nowych, bardziej skomplikowanych elementów ruchowych. Zajęcia prowadzone są również w godzinach popołudniowych z rodzicami.

 

 • Metoda Dennisona służy uruchomieniu intelektualnego potencjału „drzemiącego” w człowieku. Ćwiczenia wymyślone przez dr Dennisona angażują między innymi obie strony ciała i ruchy skoordynowane gałek ocznych, rąk oraz nóg, co równomiernie uaktywnia obie półkule.

Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy Kinezjologii Edukacyjnej
Autor: dr Carly Hannaford

Twórcza Kinezjologia w Praktyce - propozycje dla każdego
Praca zbiorowa
Warszawa 2002, KINED

 

 • Metoda Marianne Frostig stanowią ją ćwiczenia i zabawy ukierunkowane na rozwijanie percepcji wzrokowej, spostrzegawczości i umiejętności dokonywania wyboru. Podzielona jest na trzy zasadnicze poziomy: podstawowy, średni, wyższy. Dzięki obserwacji własnego ciała w lustrze podczas wykonywania zadań, obwodzenia palcem wzoru na kartce, podawaniu nazywanych przez nauczyciela przedmiotów dziecko doskonali się w zakresie różnorodnych sfer rozwoju.

WZORY I OBRAZKI. Program rozwijający percepcję wzrokową
(3 podręczniki dla prowadzącego + 3 zeszyty dla dziecka)
Autor: Frostig Marianne & Horne David
WZORY I OBRAZKI - Poziom podstawowy - podręcznik dla prowadzącego.
WZORY I OBRAZKI - Poziom podstawowy - zeszyt dla dziecka.
WZORY I OBRAZKI - Poziom średni - podręcznik dla prowadzącego.
WZORY I OBRAZKI - Poziom średni - zeszyt dla dziecka.
WZORY I OBRAZKI - Poziom wyższy - podręcznik dla prowadzącego.
WZORY I OBRAZKI - Poziom wyższy - zeszyt dla dziecka.

Pracownia Testów Psychologicznych
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Metoda Dobrego Startu została opracowana przez M. Bogdanowicz. Metoda posiada zarówno aspekt profilaktyczno-terapeutyczny, jak też diagnostyczny. Pozwala na drodze obserwacji zachowania dziecka, analizy trudności z wykonaniem ćwiczeń oraz popełnionych błędów wnioskować o ich przyczynach, tzn. rodzaju i głębokości zaburzeń. Metoda stymuluje rozwój psychomotoryczny dziecka i może być stosowana dla dzieci o prawidłowym, jak też zaburzonym rozwoju. Elementem uatrakcyjniającym zajęcia są odpowiednio dobrane do ćwiczeń piosenki dziecięce.

Metoda dobrego startu
Autor: M. Bogdanowicz
Warszawa 1989

Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia
Autor: M. Bogdanowicz
Warszawa 1997. CMP P-P

"Fokus" Sp. z o.o.
80-461 Gdańsk, ul Startowa 30
Telefon: 761 80 20

 

 • Program Erica Schoplera służy do indywidualnej oceny i terapii dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Na bazie tego programu ustalamy indywidualny program dla potrzebujących dzieci. Stosując go można pomóc każdemu dziecku, maksymalnie wykorzystując jego możliwości i umiejętności.

Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów
Autor: Eric Schopler i inni
Gdańsk 1995, SPOA, II tom z cyklu: "Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju"

Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych
Autor: Eric Schopler i inni
Gdańsk 1995, SPOA, III tom z cyklu: "Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju"

 

 • Metoda Pedagogiki Zabawy – pobudza do aktywności, przeżyć, interakcji w grupie posługując się różnymi środkami – słowo, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk. Dzieci przeżywając różne sytuacje nabywają własne doświadczenia, a dodatkowo poznają lepiej siebie. Metoda ta aktywizuje dzieci, wyzwala emocje, wyobraźnię integruje grupę poprzez zabawę, która jest najbliższa dziecku. To w zabawie dzieci odnajdują radość, poczucie więzi, to ona wyzwala w nich aktywność, twórczość, pozwala wyrazić siebie, ułatwia uczenie się. Aktywizujące zabawy mają tę szczególną zaletę, że zawsze pozostają zachętą, wzmocnieniem motywacji, pobudzeniem zainteresowania, a nie stają się nakazem.

Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Zabawy KLANZA
20-109 Lublin, ul. Bernardyńska 6/3
Telefon (0 prefix 81) 534 65 83
www.klanza.lublin.pl

 • Metoda STORYLINE zwana metodą opowieści wychowawczej uczy współdziałania, negocjowania, dyskutowania. Pozwala dzieciom nabywać umiejętności krytycznego spojrzenia na własne poglądy oraz weryfikowania i oceniania poglądy swoich i innych osób. Metoda polega na wykorzystaniu przez nauczyciela opowiadania (historii, story) podzielonego na kilka epizodów oraz wnikliwego przygotowania pytań kluczowych. Pierwszy epizod prezentuje jakiś trudny dla dzieci problem życiowy z którym muszą się zmierzyć. Ostatnią fazę zajęć stanowi prezentacja sposobu jego samodzielnego rozwiązania. Pytania kluczowe mają natomiast zachęcać i motywować dzieci do aktywności, tak by w konsekwencji uzyskać właściwą odpowiedź. Szczególnie istotne jest, by odpowiedzi udzielane przez dzieci na poszczególne pytania kluczowe przyjmowały formę bardzo różnorodnych działań, co decyduje o dynamice zajęć, o stopniu zaangażowania i entuzjazmie dzieci.

Zaletą metody storyline jest, poprzez wspólny szkielet opowiadania podzielonego na epizody, pomoc w integrowaniu rozmaitych problemów, tematów, treści, przedmiotów i umiejętności. Pozwala to koncentrować wszystkie zabiegi edukacyjne wokół osoby dziecka i jego rozwój we wszystkich sferach.

 • Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Program zakłada konieczność wtopienia edukacji matematycznej w działania wspomagające rozwój umysłowy dzieci. Treści kształcenia realizowane są w ramach 14 bloków tematycznych obejmujących zakresy dziecięcego rozumowania i edukacji matematycznej. Są to:

1. Orientacja przestrzenna.
2. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
3. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
4. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.
5. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
6. Klasyfikacja.
7. Pomaganie dzieciom uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby.
8. Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby.
9. Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
10. Intuicje geometryczne.
11. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
12. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów,chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej.
13. Waga i ważenie.
14. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostępny dla sześciolatków.

 • Metoda aktywnego słuchania muzyki BATI STRAUSS. Celem tej metody jest poznawanie przez dzieci utworów muzyki klasycznej poprzez tzw. „aktywne słuchanie”. Polega ono na wykonywaniu przez dzieci prostych układów rytmiczno - tanecznych proponowanych przez nauczyciela. Bardzo często wykorzystuje się tu jeszcze formę opowiadania, zwłaszcza w grupach młodszych, do których dopasowuje się odpowiedni ruch.


 • Metoda naturalnej nauki czytania „ SŁONECZNA BIBLIOTEKA”. Celem tej metody jest rozwijanie u dzieci już od najmłodszych lat nawyku samodzielnego czytania. Metoda bazuje na serii prostych książeczek, których strona graficzna pozwala na szybkie, globalne uczenie się czytania, poprzez powiązanie czytanego tekstu z obrazkiem. Dzięki temu dzieci uczą się szybkiego kojarzenia powtarzających się wyrazów, pomijając analizę fonemową, co znacznie przyspiesza proces opanowywania czytania. Metoda wpływa w znacznym stopniu na rozwój słownictwa oraz umiejętność poprawnego wypowiadania się, bowiem treść czytanych książeczek jest wspólnie z nauczycielem omawiana, odnoszona do osobistych doświadczeń dzieci.