Nasze konto: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 51    73124031031111000035032225

Na to konto mogą Państwo dokonywać wpłat na Radę Rodziców.


Login Form

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

KONKURS LOGOPEDYCZNO –PLASTYCZNY: „CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE W SZCZEBRZESZYNIE - TRUDNE WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI”vv

CEL DZIAŁANIA:

·        rozwijanie werbalnej i plastycznej aktywności twórczej dzieci

·        dbałość o poprawną wymowę

·        włączenie  nauczycieli do świadomej pracy nad rozwojem  mowy dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy

·       tworzenie atmosfery do zabawy poezją,

·       czerpanie radości ze wspólnej pracy z logopedą, nauczycielem podczas tworzenia ilustracji plastycznych

 

OPIS DZIAŁANIA:

·       Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Integracyjne NR51 w Opolu

·       Konkurs adresowany jest do dzieci pięcio-sześcioletnich

·        Literatura dziecięca, twórczość własna  jest inspiracją

 do tworzenia prac plastycznych

·        Każda praca  zawiera metryczkę z tyłu : imię, nazwisko, wiek  dziecka, imię i nazwisko opiekuna, adres placówki

·         Do każdej pracy  dołączona jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie na potrzeby konkursu

·       Oceny prac dokonuje jury

·        Laureaci otrzymają nagrody, podziękowania

·        Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora

·       Konkurs objęty jest patronatem honorowym przez :Polski Związek Logopedów oraz „ Bliżej przedszkola” 

 

EFEKTY

·       6 marca to Europejski Dzień Logopedy. Z tej okazji w naszym przedszkolu jest rozstrzygany konkurs

·        Dzieci z opolskich przedszkoli wraz z opiekunami zapraszamy do udziału w uroczystości ogłoszenia wyników konkursu

·       Konkurs cieszy się dużą popularnością prace nadsyłane są  z całej Polski

·        Aktywizacja nauczycieli w zakresie dbałości o poprawną i wyrazistą mowę

RADY I PRZESTROGI:

Organizacja konkursu wymaga ścisłej współpracy pracowników przedszkola, przydzielenia odpowiednich zadań i branie odpowiedzialności za ich wykonanie.

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA:

Strona www.ppi51.opole.pl