Nasze konto: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 51    73124031031111000035032225

Na to konto mogą Państwo dokonywać wpłat na Radę Rodziców.


Login Form

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

Kilka słów  o…

Przyczynach uszkodzeń słuchu

·        Czynniki dziedziczne: dziedziczenie dominujące, dziedziczenie recesywne ( w pokoleniu wcześniejszym) oraz dziedziczenie z chromosomem X.

·        W okresie prenatalnym: zaburzenia rozwojowe płodu spowodowane chorobą wirusowa matki, infekcją wewnątrzmaciczną, zatruciem lekami lub innymi środkami oto toksycznymi itp.

·        W okresie okołoporodowym: wcześniactwo, nieprawidłowy poród, zaburzenia krążeniowe lub oddechowe, brak fachowej opieki w czasie porodu, uraz porodowy, nieprawidłowo stosowana narkozę itp.

·        W okresie poporodowym: żółtaczka (szczególnie w powiązaniu z konfliktem serologicznym), zakażenia, urazy i inne uszkodzenia oto toksyczne.

·      

Czytaj więcej: Przyczynach uszkodzeń słuchu

Wadzie słuchu

Surdopedagogika jest nauką zajmującą się dziećmi, u których z różnych przyczyn wystąpiło uszkodzenie słuchu; mówimy obecnie o dzieciach słabo słyszących i niesłyszących. W poprzednich latach w surdopedagogice stosowano inną terminologię: o dzieciach słabo słyszących mówiono „niedosłyszące", a o niesłyszących - „głuche".

Dziecko niedosłyszące (słabo słyszące) wg U. Eckert „to dziecko z wadą słuchu, która umożliwia odbieranie informacji drogą słuchową za pomocą aparatu słuchowego lub bez niego. Dziecko niedosłyszące, w odróżnieniu od dziecka głuchego (niesłyszącego), może nauczyć się mowy ustnej drogą naturalną" (U. Eckert) .

Komitet ekspertów UNESCO w 1985 roku określił dzieci głuche jako te, „u których spontaniczny rozwój mowy i języka pozostaje opóźniony lub też został całkowicie zahamowany z powodu znacznego uszkodzenia słuchu, braku oddziaływań wychowawczych i niezastosowania protezy" (O. Périer).

Główna różnica między dziećmi słabo słyszącymi, a  niesłyszącymi to kwestia przyswajania sobie mowy. Słabo słyszące odbierają mowę głównie drogą słuchową, niesłyszące - drogą słuchowo wzrokową. Obecnie dzięki zastosowaniu aparatów słuchowych o zaawansowanej technologii oraz implantów ślimakowych dzieci z głębokim uszkodzeniem słuchu mogą rozwijać mowę także drogą słuchową.

         Poważne zaburzenia słuchu wymagające opieki medycznej występują u około 2-4 na 1000 noworodków. Często niedosłuch u dziecka ujawniający się po raz pierwszy w danej rodzinie może być spowodowany mutacją genową. Przyczynami mogą też być wcześniactwo, niedotlenienie okołoporodowe, zakażenia itp.

         Niekiedy niedosłuch może postępować lub ujawnić się w ciągu kilku pierwszych lat życia lub później w wyniku przebycia infekcji, chorób zakaźnych, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,  urazów głowy itp. W wieku szkolnym, co piąte dziecko ma różnego rodzaju zaburzenia słuchu. Większość z nich można skutecznie leczyć, gdy są wcześnie wykryte.

 Wczesna diagnoza uszkodzenia słuchu oraz wcześnie rozpoczęta rehabilitacja pozwalają dzieciom na wszechstronny ich rozwój. Uszkodzenie słuchu nawet w niewielkim stopniu opóźnia, ogranicza i utrudnia rozwój mowy małego dziecka, ale go nie uniemożliwia, dlatego tak istotne jest podjęcie jak najwcześniej rehabilitacji słuchu i mowy.