Nasze konto: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 51    73124031031111000035032225

Na to konto mogą Państwo dokonywać wpłat na Radę Rodziców.


Login Form

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Historia przedszkola

  Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51   w Opolu,
jest położone w centrum osiedla AK (dawny ZWM), otoczone dużym ogrodem zieleni.

Najważniejsze w naszym przedszkolu jest, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie. Pragniemy by wśród dzieci zdrowych mogły również przebywać dzieci „specjalnej troski”, aby postawa zrozumienia, akceptacji, tolerancji i miłości stawały się chlebem powszednim życia naszej placówki.

 

 

01.09.1983r., to dzień gwaru i hałasu w wielu placówkach przedszkolnych. Nasze przedszkole pomimo wcześniejszych planów, nie było jeszcze gotowe. Zatrudnieni nauczyciele i personel techniczny z Panią Dyrektor Marią Milejską na czele, mocno pracowali, aby od 15.09.1983 r. otworzyć pierwsze dwa oddziały dla 50 dzieci. Spiętrzenie prac było ogromne i dzięki temu 03.10.1983r. placówka ruszyła pełną parą. Był to dzień oficjalnego otwarcia Przedszkola Publicznego Nr 51 w Opolu. Zostało otwarte 8 oddziałów, które zaplanowane było dla 200 dzieci.

Przedszkole odwiedzało wiele delegacji zagranicznych, wówczas było ono największą placówką przedszkolną w Opolu.

X 1984 r. – delegacja ze Szwecji

XI 1984 r. – delegacja z Niemiec

V 1985 r. – delegacja z Francji

X 1986 r. – delegacja z Niemiec

XII 1993 r. – goście z Korei

III 1994 r. – delegacja z USA

XI 1994 r. – delegacja z USA

IX 1995 r. – delegacja z Finlandii

IV 1998 r. – delegacja z Nadrenii Palatynatu – Niemcy

XI 1998 r. – goście z Holandii państwo M.L.Cremers

XII 1998 r. – goście z Holandii państwo M.L.Cremers

X 1999 r. – delegacja z Alytusa - Litwa

 Delegacja z Niemiec

Delegacja z Holandii

Delegacja z Litwy

Delegacja z Litwy

08.X 1993 r. – uroczyście obchodziliśmy 10-lecie naszego przedszkola. Oficjalne obchody zakończyły się wspólną zabawą z gośćmi i rodzicami na przedszkolnym festynie.

 

17 X 2001 r.  – odbyła się Konferencja z okazji 5-lecia oddziałów integracyjnych w naszym przedszkolu. Honorowy patronat nad konferencją objęła mgr Jadwiga Bogucka – konsultant ds. integracji CMPPP MEN  w Warszawie.

Od 01.09.1996 r. w przedszkolu realizowany jest program autorski dyrektor Ligii Katolik – Integracja - szansą wychowania nowego pokolenia”.

W pierwszym roku wdrażania programu w placówce zaczęły funkcjonować dwa oddziały integracyjne, w których znalazły miejsce dzieci zdrowe i 10 dzieci „specjalnej troski”. Dzięki ogromnemu wkładowi pracy pracowników przedszkola i pełnej akceptacji władz miasta rozpoczął się w naszym mieście proces kształtowania integracji na poziomie przedszkolnym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, w miarę potrzeb oddziałów integracyjnych corocznie przybywa.

 

Celem programu jest:

1. Rozwijanie i wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci.

2. Stwarzanie warunków do troskliwej, życzliwej opieki i podmiotowego traktowania dziecka w procesie nauczania, wychowania i rewalidacji.

3. Kształtowanie warunków dla rozwoju psychoruchowego dzieci o różnych możliwościach i dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb dziecka.

4. Stwarzanie warunków dla zgodnego społecznie współżycia dzieci zdrowych z dziećmi „sprawnymi inaczej”.

Obecnie w przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów.

Wieloletnia praca nad wdrażaniem, popularyzowaniem integracji została uwieńczona ogromnym sukcesem jakim było wpisanie naszego p-la na Krajową Listę Liderów Integracji w Polsce

Od 01 września 2001 r. nasze przedszkole otrzymało status Przedszkola Integracyjnego

Do realizacji celów statutowych Przedszkola posiadamy:

a) osiem sal do pracy wychowawczo-dydaktycznej

b) salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt służący do rehabilitacji

c) gabinety terapeutyczne

d) specjalistyczne pomoce służące do rehabilitacji

e) teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem

 

 

 

 

Oferujemy :

 1. zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
 2. nowoczesne metody nauczania
 3. gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy
 4. zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski, język niemiecki, szachy – dla chętnych)
 5. w grupach integracyjnych – opiekę dwóch nauczycieli jednocześnie
 6. pomoc specjalistów:

 

 • psychologa
 • logopedy
 • surdologopedy
 • rehabilitanta ruchowego
 • muzykoterapeuty

Łączna liczba dzieci w przedszkolu wynosi 176, w tym 30 dzieci „specjalnej troski”. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25, a w oddziałach integracyjnych do 20 ( w tym 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych ).

W przedszkolu znajdują miejsce:

- dzieci zdrowe

- z wadami słuchu i wzroku

- z wadami fizycznymi

- upośledzone w stopniu lekkim

- z zespołem Downa

- z cechami autyzmu

 

Nabór dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny odbywa się w miesiącu marcu drogą elektroniczną (www.nabor.opole.pcss.pl) lub w formie pisemnej (formularz zgłoszenia do pobrania w przedszkolu).