Nasze konto: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 51    73124031031111000035032225

Na to konto mogą Państwo dokonywać wpłat na Radę Rodziców.


Login Form

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

SKRZATY -Z życia grupy

Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej

W środę 11.05 grupa Skrzaty miała okazję poznać pracę strażaka od podszewki. Odwiedziliśmy siedzibę Państwowej Straży Pożarnej. Dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda strój strażaka oraz jak szybko się ubiera. Oglądaliśmy wozy strażackie i ich wyposażenie. Sprawdziliśmy, jak wygląda "tor przeszkód" strażaka - czyli wymagane egzaminy. A najciekawszą atrakcją z pewnością była możliwość lania wody z węża strażackiego wozu. Zapraszamy do galerii :)

Wyjście do Straży

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, iż w 11.05.16 r. (środa) wychodzimy na wycieczkę do straży pożarnej.

 

Prosimy o przyniesienie dwóch biletów ulgowych MZK oraz przyprowadzenie tego dnia dzieci do godziny 8.15.

 

Z góry dziękujemy,

Nauczyciele. :)

Festiwal Piosenki Wiosennej w PSP Nr 5.

OGŁOSZENIE!!!

 

W dniu 29 kwietnia (piątek) wychodzimy na Festiwal Piosenki Wiosennej do PSP Nr 5.

Prosimy, aby tego dnia dzieci były przyprowadzone do godziny 8.00.

Ponadto zwracamy się z prośbą o ubranie dzieci w następujące rzeczy:

Chłopcy: ciemne spodnie, koszule.

Dziewczynki: białe koszulki, jasne rajstopy.

 

 

 

Z góry dziękujemy.

Nauczyciele z grupy „Skrzaty”

 

Eksperymenty z wodą

W minionych tygodniach dzieci miały okazję wykonać i poznać eksperymenty z wodą. Celem było przede wszystkim sprawdzenie właściwości wody, jak połączy się z innymi płynami np. olejem. Ponadto każde doświadczenie dostarczało nam wiele ciekawych doznań wzrokowych. 

Spotkanie świąteczne "Z jajkiem i zającem" :)

W czwartek 17.03. odbyło się spotkanie wielkanocne z rodzicami. Dzieci przedstawiły krótką inscenizację, wręczyły rodzicom wielkanocne pisanki zrobione metodą decoupage a na koniec wspólnie z rodzicami wykonały kartki świąteczne. 

Zapraszamy do galerii.

  

Bal karnawałowy

W dniu 15.01.2016 w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnałowy ;) W tym dniu wykonywane będą również zdjęcia.  Mile widziane przebranie karnawałowe :):):)

Zajęcia otwarte

Dnia 10.12.2015 w  grupie  „ Skrzatów”  odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Podczas zajęć dzieci zaprezentowały krótki występ artystyczny. Następnie rodzice wraz z dziećmi wykonywali ozdoby choinkowe i świąteczne różnymi technikami. Był to naprawdę mile spędzony czas, podczas którego dzieci i ich rodzice wspólnie pracowali jednocześnie świetnie się bawiąc.
 

Dzień Babci i Dziadka w Skrzatach :)

Serdecznie zapraszamy wszystkie babcie i wszystkich dziadków na wspólnie świętowanie  19.01.2016
o godzinie 10.00 w grupie Skrzatów. 

Zajęcia otwarte!

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami, opiekunami na zajęcia otwarte pt. "Święta tuż, tuż", które odbędą się 10.12.15 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali „Skrzaty”.

Podczas zajęć będziemy wykonywać ozdoby choinkowe, którymi przyzdobimy nasze drzewko.

W miarę mozliwości prosimy o przyniesienie materiałów pomocniczych.

 

Zapraszamy!

 

Święto Pluszowego Misia w PSP 5

 

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA W PSP 5

 

Dnia 27.11.15 r. o godz. 8:40 planujemy wyjście na obchody

„Święta Pluszowego Misia” do Szkoły Podstawowej nr 5.Prosimy o przyprowadzenie tego dnia dzieci do godz. 8:00.
 

 

Mój kraj - listy do rodziców

Drodzy Rodzice!

Jak uczyć dzieci rozumienia niełatwego pojęcia ojczyzna, jak uczyć szacunku do własnego narodu? Najlepiej zacząć od kształtowania pojęć, które są dziecku najbliższe – dom, rodzina, a następnie rozwijać w nim poczucie dumy z przynależności do lokalnej społeczności, zapoznawać je z obyczajami i osiągnięciami kulturalnymi. Uczestnictwo w lokalnych uroczystościach organizowanych z okazji ważnych rocznic, obchodów świąt czy wystaw stanowi doskonałą okazję do rozwijania i wzmacniania poczucia tej przynależności. Znajomość ważnych wydarzeń w historii własnego narodu, jego tradycji i obyczajów pozwoli odkrywać swoje pochodzenie i budować poczucie tożsamości. Symbole narodowe, tradycje i święta pomagają łączyć pokolenia obecne z przeszłymi, kształtują poczucie przynależności do własnego narodu, uczą poszanowania i pielęgnowania jego tradycji, rozpalają miłość do ojczyzny. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, aby uświadamiać dziecko, że należy do wielkiej wspólnoty ludzi na całej kuli ziemskiej, uczyć je rozumienia różnic kulturowych i ich poszanowania, życzliwości i sympatii dla ludzi w ogóle.

Wprowadzamy w świat wartości: rodzina,wspólnota, ojczyzna, naród.

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

-        budowanie poczucia tożsamości indywidualnej i grupowej m.in. poprzez uświadamianie przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, narodu, przy jednoczesnym uświadamianiu przynależności do wspólnoty ludzi na całym świecie –  rozumienie określeń mój adres, moja miejscowość,mój kraj;

-        rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu m.in. poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem, zapoznanie z herbem miejscowości, godłem, flagą i hymnem Polski, ważnymi miejscami, postaciami, obyczajami, wysłuchanie legend i historii związanych z powstaniem państwa polskiego;

-        rozwijanie umiejętności budowania dobrych relacji m.in. poprzez okazywanie życzliwości w codziennych sytuacjach, zgodne współdziałanie w zespole;

-        rozwijanie umiejętności organizowania sobie zajęć w czasie przeznaczonym na zabawy dowolne.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

-        rozwijanie sprawności ruchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej, sprawności manualnej, orientacji na kartce i utrwalanie określeń: na górze / na dole kartki, z lewej / prawej strony;

-        wdrażanie do rozumienia określenia adres, utrwalenie własnego adresu, wzbogacanie słownictwa z zakresu tematyki zajęć: herb, miejsca pamięci, godło; rozbudzanie zainteresowania książkami; ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej, m.in. usprawnianie narządów artykulacyjnych, prawidłowe wymawianie dźwięku sz;

-        rozwijanie spostrzegawczości, pamięci oraz analizy i syntezy wzrokowej – poznanie graficznego obrazu głoski f (liter f, F) oraz podpisów do obrazków (np. flaga, godło); rozwijanie wrażliwości oraz analizy i syntezy słuchowej – wysłuchiwanie głoski f w prostych słowach, dzielenie słów na sylaby i składanie słów z sylab;

-        rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego m.in. poprzez układanie historyjki obrazkowej według następstwa zdarzeń, z używaniem określeń: najpierw, potem, później, na końcu, przewidywanie zakończenia historyjki; inspirowanie do działań konstrukcyjnych – wykonanie makiety „Nasze podwórko”;

-        wdrażanie do rozumienia aspektu porządkowego liczb i posługiwania się liczebnikami porządkowymi; porównywanie liczebności zbiorów za pomocą określeń: więcej, mniej, najwięcej, więcej o tyle, mniej o tyle.

Jak wspierać dziecko?

Warto rozwijać w dziecku poczucie dumy z przynależności do lokalnej społeczności, zapoznać z jej obyczajami i osiągnięciami kulturalnymi. Zadbać o to, aby  razem z rodzicami uczestniczyło w uroczystościach organizowanych z okazji ważnych rocznic, obchodów świąt czy wystaw. Rodzinne spacery można wykorzystać do pokazywania ważnych dla danej społeczności miejsc i opowiadania historii z nimi związanych.

Czytanie legend i snute przy tej okazji rozmowy o ich bohaterach mogą stanowić znakomitą okazję do poznawania historii własnego narodu i rozwijania poczucia przynależności do większej wspólnoty.

Warto porozmawiać o… tym, co to znaczy kochać swoją ojczyznę!

Należy rozmawiać z dzieckiem o tym, czym jest ojczyzna i w jaki sposób każdy z nas może wyrażać swoją miłość do ojczystego kraju, np. na co dzień troszcząc sięo to, co nas otacza, o to, co jest wspólne. Dziecko powinno wiedzieć, że ojczyzna to także nasz dom, nasze podwórko, sąsiedzi, przedszkole, koleżanki i koledzy, pani nauczycielka, sklep i pani sprzedawczyni, park, w którym spacerujemy w niedzielne popołudnie...

Warto poczytać…

W. Widłak, Pan Kuleczka. Dom, Media Rodzina

Pasowanie na przedszkolaka

W dniu 9.11.2015 odbędzie się ważne wydarzenie w naszej grupie. Nasze Skrzaty staną się prawdziwymi przedszkolakami. Zapraszamy wszystkich rodziców na  uroczyste pasowanie w poniedziałek o godz. 15.30.

Listy do rodziców - grzyby

Drodzy Rodzice!

 

Jesień przynosi wiele zmian w przyrodzie, zmienia się cały krajobraz, a przyroda obsypuje nas przeróżnymi dobrodziejstwami. W tym tygodniu rozmawiamy w dalszym ciągu o darach jesieni, tym razem są to grzyby. Dzieci mają okazję poznać ich budowę, nazwy niektórych z nich.Dowiedziały się, dlaczego powinniśmy jeść i zbierać grzyby jadalne, a nie trujące.W wyobraźni wybraliśmy się też na spacer do lasu na grzybobranie oraz tworzyliśmy prace o tej tematyce.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, współpraca...

Uczymy tego, co najważniejsze

·         Doświadczeniaemocjonalno-społeczne:

-        wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy;

-        rozwijanie umiejętności godzenia się z przegraną;

-        wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne ipoznawcze:

-        poznanie zasad bezpiecznego zachowania w lesie;

-        poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt i roślin leśnych, poznanie budowy grzyba: nóżka i kapelusz;

-        kształcenie słuchu i poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni twórczej i odtwórczej;

-        doskonalenie umiejętności porządkowania zdarzeń w czasie z użyciem określeń czasowych: na początku, później, na koniec;

-        rozwijanie umiejętności układania elementów od najmniejszego do największego, wraz z użyciem liczebników porządkowych;

-        rozwijanie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji w schemacie własnego ciała;

-        wzbogacanie słownika o nazwy grzybów, rozumienie określeń: grzyby jadalne, grzyby trujące;

-        rozwijanie zainteresowania książką;

-        wdrażanie do posługiwania się określeniami: duży – mały, długi – krótki, gruby – cienki, mniej, więcej, równo, czyli tyle samo, borowik, las, grzyby marynowane, grzyby suszone;

-        kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary, doskonalenie liczenia;

-        rozwijanie sprawności manualnej;

-        poznanie wieloznaczności wyrazu kurka;

- kształtowanie umiejętności odwzorowywania układu o powtarzającym się rytmie;

-  utrwalenie znajomości kolorów, doskonalenie umiejętności kolorowania obszaru określonego konturem.

Jak wspierać dziecko?

Jesień jest przepiękną porą roku. Szczególnie zachwycający jest las jesienią. Różnorodność kolorów liści na drzewach urzeka oraz pozwala odetchnąć od codzienności. Może warto wybrać się na rodzinne grzybobranie? Podczas takiej  wycieczki każdy, iduży, i mały, może spróbować swoich sił jako grzybiarz. Będzie to także wspaniała okazja do utrwalenia nazw grzybów jadalnych czy zetknięcia się z muchomorem. Równie dobrą alternatywą, dużo prostszą w realizacji może być wspólne lepienie grzybów z plasteliny i np.
z połówek kasztanów czy łupin orzechów.

Warto porozmawiać o... grzybach trujących

Wydaje się, że grzyby rosną tylko w lesie, ale po zagłębieniu się w temat, okazuje się, że możemy je znaleźć niemal wszędzie – w parku, na podwórku, na trawniku. Z tego powodu niezmiernie ważne jest, aby przypominać  dzieciom o szkodliwości takich okazów. Warto podkreślać i stotę problemu przy każdej okazji. Może podczas spaceru po okolicy uda się znaleźć jakiegoś psiaka i zidentyfikować, odnajdując go w atlasie grzybów czy
w internecie.

Wartopoczytać...

M. Majaluoma, Tato, pojedźmy na grzyby,Bona

 

B. Butenko, Król i grzyby, Dreams Lidia Miś-Nowak

Listy do rodziców - Jesień daje nam warzywa

 

Drodzy Rodzice!

 
 
Ten tydzień jest kolejnym podejmującym tematykę zdrowego żywienia. Warzywa, podobnie jak owoce, dostarczają człowiekowi wielu witamin oraz innych składników przyczyniających się do zachowania zdrowia. Dzieci utrwalają nazwy warzyw, liczą je, dzielą ze względu na różne cechy (tj. kształt, czy kolor) oraz lepiły z plasteliny.
Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, współpraca...
Uczymy tego, co najważniejsze
Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkami;
wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy.
Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
rozwijanie zmysłu dotyku i węchu;
poznanie znaczenia jedzenia warzyw dla zdrowia;
wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń;
kształtowanie umiejętności różnicowania kształtów: podłużne, okrągłe;
rozwijanie sprawności manualnej;
utrwalanie nazw i kolorów warzyw;
porównywanie wyglądu i smaku ogórków surowych i kwaszonych;
wdrażanie do posługiwania się określeniami: kwaśne, niekwaśne (wyraz nie jako zaprzeczenie cechy), krótka – długa, gruba – cienka;
doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania i stosowania określeń: dużo – mało, mniej, więcej, tyle samo;
kształcenie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych (elementy emisyjne i logopedyczne);
ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej;
rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmicznych układów według wzoru;
poznanie jadalnych części roślin: korzeń, łodyga, liść;
ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej, usprawnianie narządów artykulacyjnych;
rozwijanie umiejętności modelowania podstawowych kształtów z masy plastycznej, wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki.
 
Jak wspierać dziecko?
Umiejętność klasyfikacji rzeczy ze względu na określoną cechę pomaga dziecku zrozumieć świat, dostrzec w nim pewne reguły oraz uczyć się matematyki. Jest to umiejętność, którą warto ćwiczyć podczas zabaw w domu. Robienie na przykład porządków może być ku temu doskonałą okazją bez względu na to, czy będą to zabawki (piłki, misie, klocki), ubrania (majtki, skarpetki, koszulki) czy sztućce. Krótkie podsumowanie rodzica nazywającego każdy ze zbiorów i mamy lekcję matematyki dla przedszkolaka!
 
Warto porozmawiać o... ulubionych warzywach
Niestety warzywa często są tymi nielubianymi przez dzieci przegryzkami czy dodatkami do dań. Może po minionym tygodniu warto zaproponować dziecku spróbowanie jakiegoś nowego warzywa. Zabawa w odgadywanie warzyw po smaku lub poprzez dotyk, czy wspólne gotowanie mogą być dobrym początkiem rozmowy o ulubionych warzywach i polem do odkrywania nowych potraw z ukochanego warzywa.
 
Warto poczytać...
L. Child, Za nic na świecie nie zjem pomidora, Media Rodzina
Z. Poletyło, Z koszyka ogrodnika, WAM
 

Warzywne kukiełki

Prosimy o przyniesienie na wtorek 6.10.2015 jedno świeże warzywo. Będziemy wykonywać kukiełki :)

Strój sportowy

Prosimy rodziców o przynoszenie dla dzieci stroju do ćwiczeń (najlepiej biała koszulka i ciemne spodenki).

Robimy przetwory :)

W tym tygodniu poznajemy owoce, ich smak, zapach, pochodzenie, a także co możemy z nich zrobić. Przygotowaliśmy więc kilka owoców i zrobiliśmy z nich przetwory ;)

Już nie możemy się doczekać, aż ich spróbujemy :)

Zapraszamy do galerii...

Ruch drogowy - list do rodziców

Drodzy Rodzice!

Droga dziecka do przedszkola czasami ogranicza się do przejścia od domu do samochodu i od samochodu do przedszkola. Życie dostarcza jednak wielu okazji do rozwijania różnych ważnych umiejętności, kiedy dziecko staje się pieszym. Właściwe zachowanie się na chodniku , bezpieczne przechodzenie przez ulicę, znajomość podstawowych znaków , w tym sygnalizacji świetlnej , to umiejętności, dzięki którym dziecko staje się świadomym uczestnikiem ruchu drogowego. Od takiej wiedzy może zależeć także jego bezpieczeństwo.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, samodyscyplina, współpraca...

Uczymy tego, co najważniejsze

·         Doświadczeniaemocjonalno-społeczne:

-        wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych;

-        kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkami;

-        wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy;

-        wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami;

-        kształtowanie nawyku porozumiewania się umiarkowanym głosem;

-        kształtowanie reakcji na sygnał dźwiękowy.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne ipoznawcze:

-        kształtowanie uważnego umiejętności słuchania i obserwowania, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej;

-        rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;

-        zapoznanie z pracą policjanta oraz wyglądem munduru;

-        zaznajomienie określeniami: przejście dla pieszych, pasy, sygnalizator świetlny, ścieżka rowerowa, pasy bezpieczeństwa oraz wdrażanie do posługiwania się nimi;

-        rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz poczucia rytmu;

-        zapoznanie z podstawową zasadą bezpiecznego poruszania się na ulicy – pod opieką dorosłych;

-        rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;

-        rozumienie konieczności stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików w czasie jazdy samochodem;

-        kształtowanie umiejętności rozpoznawania wybranych znaków drogowych (ich znaczenia), rozpoznawanie i nazywanie kształtów, klasyfikowanie ze względu na kształt: trójkątny, kwadratowy, okrągły, prostokątny, wdrażanie do rozumienia znaczenia oznaczeń symbolicznych, utrwalanie znaczenia czerwonego i zielonego światła dla przechodniów;

-        rozwijanie umiejętności rozpoznawania kolorów: czerwonego, żółtego i zielonego;

-        wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nożyczkami, rozwijanie kreatywności poprzez komponowanie małego kolażu na planie koła;

-        ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej, usprawnianie ruchomych narządów mowy – pionizacjajęzyka, wzmacnianie mięśnia okrężnego wargi mięśni policzków, ćwiczenia oddechowe–wdrażanie prawidłowego podparcia oddechowego, wzmacnianie mięśnia przepony;

-        rozwijanielogicznego myślenia.

Jak wspierać dziecko?

Spacery, wyjścia do osiedlowego sklepiku czy apteki mogą być wspaniałą okazją do utrwalenia wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego.Warto dawać dziecku dobry przykład, postępując we właściwy sposób. Rewelacyjnym pomysłem może być stworzenie w domu miasteczka ze znakami drogowymi i uliczkami.Połączy to przyjemne z pożytecznym.

Warto porozmawiać o... bezpieczeństwie na drodze

Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo dziecka. Warto uwrażliwiać przedszkolaka na to, aby jego zachowanie podczas korzystania z ruchu drogowego było przemyślane. Rozmowa na temat konsekwencji lekkomyślnego zachowania, podanie na przykład jakiejś historii może pomóc dziecku w zrozumieniu powagi sprawy.Warto utrwalać i konsekwentnie przestrzegać zasad kodeksu drogowego, a to z pewnością przyniesie owoc.

Warto poczytać...

Akademia poznawania i malowania. Rysuję i koloruję znaki drogowe, Siedmioróg

K. Fabisińska, Bądź bezpieczny na drodze,Wilga

L. Fabisińska, Bezpieczny przedszkolak,Wilga

Gra: Poznaj znaki drogowe i zostań kierowcą, Agencja Wydawnicza JerzyMostowski

Minęły wakacje - list do rodziców

Drodzy Rodzice!

Kolejny tydzień będzie wspaniałą okazją kształtowania w dziecięcych umysłach pojęcia czasu. Różnego rodzaju pamiątki i wspomnienia, które się z nimi wiążą, to doskonały sposób na przybliżenie dzieciom pojęć przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, kształtowania poczucia ciągłości czasu. A czas to pojęcie, które jeszcze bardzo długo będzie kształtowało się w dziecięcych umysłach. Przyjmuje się, że kompetencje intelektualne w zakresie oceny zmian w czasie pojawiają się u dziecka około 12. roku życia. Jednak już od okresu przedszkolnego należy wdrażać dzieci do określania zmian w czasie. Dziecko pięcioletnie zaczyna powoli przyswajać pojęcia „teraz”, „wczoraj”, „jutro”.

Niewątpliwie pamiątki stanowią także ogromną wartość wychowawczą. Dotykając pamiątek, dzieci mają okazję dotknąć pewnej części własnej historii, a dotykając pamiątek innych i słuchając ich wspomnień – fragmentu czyjejś historii. Pamiątki pozwalają na przeżywanie wzruszeń i poznawanie nastrojów, służą umacnianiu więzi. Dzielenie się wspomnieniami, które zapadły głęboko w sercach, uczy rozpoznawania tego, „co ważne dla mnie” i tego, „co ważne dla innych”.

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, pamięć, bliskość, wspólnota.

Uczymy tego, co najważniejsze

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

-        budowanie poczucia tożsamości indywidualnej i grupowej, poczucia bliskości z innymi ludźmi i przynależności do wspólnoty m.in. poprzez dzielenie się z innymi opowieściami o swoich przygodach i przeżyciach;

-        kształtowanie postawy szacunku wobec tego, co ważne dla innych;

-        rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez uczenie uważnego wysłuchania tego, co ma do powiedzenia druga osoba, spokojne oczekiwanie na swoją kolej wypowiedzi i wdrażanie do komunikowania się spokojnym głosem;

-        wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zajęć w grupach i zabaw z elementami współzawodnictwa;

-        oswajanie emocji i uczenie się właściwego zachowania w sytuacjach zwycięstwa i w sytuacjach niepowodzeń;

-        budowanie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności m.in. poprzez identyfikowanie właściwego i niewłaściwego zachowania w różnych miejscach, np. na placu zabaw, w górach, nad morzem, nad jeziorem, w lesie.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

-        rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz poczucia rytmu;

-        rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków m.in. poprzez opowiadanie treści obrazka, wzbogacanie słownika o wyrazy związane z tematyką zajęć, wypowiadanie się na temat postępowania bohatera;

-        rozwijanie wyobraźni i pomysłowości w różnych sytuacjach zabawowych;

-        rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, sprawności manualnej i koordynacji ręki i oka m.in. poprzez wykonywanie prac plastycznych, odzwierciedlanie kształtu jakiegoś elementu w formie przestrzennej;

-        rozwijanie umiejętności grupowania przedmiotów wg określonej cechy, porównywania długości elementów z użyciem określeń: długie, krótkie, dłuższe, krótsze, takie same, porównywania liczebności zbiorów z użyciem określeń: mniej, więcej, tyle samo, o jeden mniej, o jeden więcej; wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 1 i jej znaku graficznego; różnicowanie liczby jeden z liczebnością liczby dwa.

Jak wspierać dziecko?

Warto zachęcać dziecko do gromadzenia pamiątek i razem prowadzić np. album ze zdjęciami i pamiątkami, poświęcać czas na ich oglądanie i zachęcać do snucia wiążących się z nimi opowieści. Cenne jest również oglądanie z dzieckiem niektórych własnych pamiątek i przy  okazji dzielenie się historiami z własnego życia. To doskonały sposób na rozwijanie bliskości i budowanie więzi łączącej pokolenia.

Wiele zdarzeń dnia codziennego niesie okazję do ćwiczenia przeliczania przedmiotów i określania liczebności zbiorów, jak choćby policzenie zakupów z podzieleniem ich na zbiory owoców i warzyw itd. Warto pamiętać o stosowaniu określeń: mniej, więcej, tyle samo, o jeden mniej, o jeden więcej.

Warto porozmawiać o… historiach z dziecięcych lat!

Gdy rodzice, wujkowie i ciocie, dziadkowie i babcie ożywają w opowieściach jako dzieci, które bały się nocnych strachów, uwielbiały jeździć rowerem lub na wrotkach, stają się bliżsi i drożsi.Warto więc rozmawiać z dziećmi o własnym dzieciństwie… Tak spędzony czas niesie radość i głębokie poczucie przynależności do rodziny, poczucie zakorzenienia we wspólnocie, która trwa, poczucie własnej tożsamości.

Warto poczytać…

R. Piątkowska, Dziadek na huśtawce, Bis

Tematyka miesiąca - wrzesień

Tematyka zajęć w miesiącu wrześniu:

1. W przedszkolu.

2. Moja grupa.

3. Minęły wakacje.

4. Ruch drogowy. 

Moja grupa - list do rodziców

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć

o tym, jak żyć, co robić i jak postępować,

nauczyłem się w przedszkolu…

Robert Fulghum

Drodzy Rodzice!

Życie dziecka w grupie przedszkolnej to wspólne przeżycia, różne przygody i… wielkie wyzwania! To radość zabaw i prac, radość dzielenia z drugim małym człowiekiem wspólnych przeżyć. To także liczne sytuacje, w których dziecko musi nauczyć się godzić się z tym, że poza nim są inni, że inne dziecko może być bardziej docenione w jakiejś sytuacji, że nie zawsze można robić to, na co ma się ochotę. Czasem „ja proponuję”, a czasem „ja muszę się dostosować”. Nie należy się tych sytuacji obawiać. Są one okazjami, by dziecko dojrzewało emocjonalnie i społecznie, by uczyło się coraz więcej o sobie samym i o innych, by uczyło się skutecznego komunikowania z otoczeniem, współdziałania i solidarności, umiejętności wyrażania siebie, życzliwości, wybaczania, radości życia z innymi…

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, życzliwość, empatia, odpowiedzialność.

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

-        uświadamianie, że w różnych sytuacjach odczuwamy różne emocje i wdrażanie do bezpiecznego wyrażania emocji;

-        budowanie poczucia tożsamości indywidualnej i grupowej m.in. poprzez określanie uczuć własnych i innych osób;

-        rozwijanie umiejętności odczytywania komunikatów niewerbalnych i odpowiedniego reagowania na nie;

-        rozwijanie umiejętności budowania dobrych relacji m.in. poprzez okazywanie życzliwości w codziennych sytuacjach i stosowanie form grzecznościowych, ustalanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach włączania się do zabawy;

-        rozwijanie poczucia odpowiedzialności m.in. poprzez ustalanie zasad pełnienia dyżurów i wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego, utrzymywanie porządku w sali i w swojej szafce – wdrażanie do rozumienia praw i obowiązków.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

-        rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej;

-        rozwijanie umiejętności słuchania i oglądania ze zrozumieniem m.in. poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu, odczytywanie sytuacji przedstawionych na ilustracjach;

-        rozwijanie umiejętności wypowiadania się m.in. poprzez nazywanie przeżyć i uczuć postaci na ilustracjach;

-        rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej oraz orientacji na kartce;

-        rozwijanie analizy i syntezy słuchowej m.in. poprzez wysłuchiwanie zdań i określanie liczby słów w zdaniach;

-        rozwijanie myślenia logicznego m.in. poprzez dostrzeganie regularności i kontynuowanie dostrzeżonego rytmu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg określonej cechy;

-        rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego m.in. poprzez opowiadanie historyjek zgodnie z kolejnością wydarzeń z użyciem określeń: najpierw, potem, na końcu, wiązanie przyczyny ze skutkiem;

-        rozwijanie świadomości własnego ciała m.in. poprzez nazywanie niektórych narządów artykulacyjnych.

Jak wspierać dziecko?

Aby w przyszłości dzieci były odpowiedzialnymi członkami społeczności, najpierw muszą nauczyć się odpowiedzialności za sprawy i rzeczy wokół nich i na miarę ich dziecięcego świata. Warto angażować dzieci do prostych czynności, np. dbania o czystość w kąciku zabaw czy podlewania roślinki w pokoju, tak aby wywołać w nich przekonanie, że to ich obowiązek. To właśnie są pierwsze lekcje odpowiedzialności! Trzeba też pamiętać o jasnym poinstruowaniu dziecka o jego obowiązkach i o tym, jak należy się z nich wywiązywać, zanim zaczniemy wyciągać konsekwencje. Najlepiej oczywiście pokazać, o co chodzi, czasem przypomnieć, a czasem wykonać wspólnie, ale nie wyręczać!

Warto wykorzystać zwykłe codzienne sytuacje, by wspomagać umiejętność dostrzegania regularności w otoczeniu i bawić się z dziećmi w układanie rytmów dźwiękowych, ruchowych lub wzrokowych, np. układać zdania, w których powtarza się jakiś zabawny wyraz lub sylaba.

Warto porozmawiać o… tym, co czujemy!

Warto zachęcać (nie zmuszać) dzieci, by opowiadając o codziennych wydarzeniach, nazywały – tak jak potrafią – to, co czują / czuły lub co mogli czuć inni. W tym celu należy zadawać dzieciom pytania naprowadzające, a także pozwolić, by dzieci zadawały pytania i odpowiadać na nie. Dobrze też, by dzieci słyszały i widziały, że dorośli nazywają i wyrażają swoje emocje w bezpieczny sposób.

Warto poczytać…

Z. Stanecka, Basia i plac zabaw, LektorKlett

R. Jędrzejewska-Wróbel, Co jest najważniejsze w kłótni, WSiP

My w przedszkolu

Jesteśmy nową grupą, większość z nas ma 4-5 lat i prawie wszyscy jesteśmy
w przedszkolu od września tego roku :) Jesteśmy fajną grupą, bo oprócz Pani Oli, Ani, Dorotki i Pana Dawida, odwiedzają nas Pani Sylwia, Agnieszka, a także Pani Dyrektor - p. Marzenka i Pani Wicedyrektor - p. Dorotka. Lubimy śpiewać, tańczyć, skakać, a przede wszystkim dobrze się bawić. Znamy już całe przedszkole
i wiemy, jak korzystać z placu zabaw. Chętnie słuchamy i zbieramy informacje
o otaczającym nas świecie. Z pomocą służą nam Pani Justynka, która prowadzi język angielski, Pani Ela - Katechezę, a Pani Dorotka - rytmikę. 

Zajęcia  w naszej grupie:

J. Angielski - Wt. i Czw. - godz. 10.00-10.30

Katecheza - Śr. i Piątek - godz. 12.00-12.30

Rytmika - Pn. - godz. 12.00-12.30

Zapraszamy rodziców do galerii i czytania cotygodniowych listów. :)